Az "ingatlan értéke" fogalom

Az ingatlan értékbecslés vonatkozásában az értéket meghatározhatjuk, mint a jövobeli elonyök pillanatnyi értékét, melyet az ingatlan birtoklásából nyerünk.
Gazdasági értékkel azon eszközök bírnak, amelyek tulajdonosaiknak, használóiknak gazdasági hasznot hajtanak.

Egy ingatlan egy idoben több különbözo értékkel rendelkezhet, mint például:
piaci érték,
méltányos érték,
befektetési-, vagy tokeérték
hitelbiztosítási érték,
biztosítási érték,
alternatív használati érték,
kényszereladási érték,
értékcsökkentett pótlási költség,
könyvszerinti érték

Az ingatlan értékbecslo célja rendszerint a piaci érték becslése.


A PIACI ÉRTÉK FOGALMA:

Az Európai Értékelési Szabvány (EVS), a piaci értéket az alábbiak szerint definiálja:

"Az a becsült összeg, amelyért az értékelés napján, az ingatlan gazdát cserélhet egy hajlandóságot mutató vevo, és egy hajlandóságot mutató eladó között megfelelo marketingtevékenységet követo tranzakció keretében, ahol a felek tájékozottan, körültekintoen, és kényszer nélkül jártak el."


NEM PIACI ÉRTÉKEN ALAPULÓ ÉRTÉKELÉS:

Erre az értékelési alapra - az EVS szabvány eloírása szerint - akkor kerülhet sor, ha a törvényi eloírások, a körülmények, illetve a megbízói utasítások ezt megkövetelik, vagy ha a piaci értéket alátámasztó hipotézisek nem alkalmazhatók.

Értékelo ebben az esetben a piaci értéktol eltéro bázist használ az értékeléshez, az ingatlan méltányos értékét határozza meg.

Méltányos érték:

"Az az összeg, amelyen egy ingatlan tulajdonost cserél a hajlandoságot mutató felek között egy a piaci feltételeknek megfelelo tranzakcióban, vagy amelyre kötelezettséget lehet vállani"


Befektetési-, vagy tokeérték:

"Az ingatlan értéke egy bizonyos befekteto, vagy befektetok csoportja számára, adott befektetés vagy muködtetés céljaira. Ez a szubjektív fogalom összefüggésbe hoz egy meghatározott ingatlant egy meghatározott befektetovel, befektetoi csoporttal, vagy egységgel, meghatározható befektetési célok és/vagy kritériumok alapján."

Hitelbiztosítéki érték:

"Az ingatlan értékét az ingatlan jövobeni piacképességének körültekinto felmérésével határozzák meg, a hosszútávon fenntartható ingatlan-adottságok, általános és helyi piaci feltételek, a jelenlegi és megfelelo alternatív használati módok figyelembevételével. A hitelbiztosítéki érték meghatározásakor a spekulatív elemeket nem veszik figyelembe."

Biztosítási érték:

"Egy ingatlan biztosítási értéke azt az összeget jelenti, amelyet egy biztosítási szerzodésben elfogadnak az adott ingatlanra vonatkozóan, mint a biztosító kötelezettségét abban az esetben, amikor az adott ingatlanra vonatkozó biztosítási szerzodésben meghatározott kockázat miatt kár, vagy pénzügyi veszteség következik be."

Alternatív hasznosítási érték:

"Az alternatív használati érték az ingatlan piaci értékét jelenti, melyet a jelenlegi használat folytatásának feltételezése nélkül állapítanak meg."

Kényszereladási érték:

"Az az összeg, amelyért egy ingatlan megszerezheto egy, az ingatlannal való rendelkezés tekintetében bármely okból kényszerhelyzetben lévo eladótól."

Értékcsökkentett pótlási költség:

Az értékcsökkentett pótlási költség általánosságban olyan módszernek tekintheto, amelyben a piaci értéket megfelelo piaci adatok hiányában állapítják meg.
"Az értékcsökkentett pótlási költség, egy vagyontárgy annak korszeru megfelelojével való helyettesítésének folyó költsége, levonva az összegbol a fizikai állagromlás, az avulás, és a szükséges javítások költségeit."


Lakás.wyw.hu