Ingatlan értékbecslési módszerek


Lakóingatlanok esetében az ingatlan értékének pontos meghatározásához az úgynevezett
PIACI ALAPÚ, FORGALMI ÉRTÉKBECSLÉS
használandó.

Az ingatlan értékbecslés ezen módja a piaci környezet tanulmányozásából indul ki, vagyis a megtörtént adás-vételek képezik az összehasonlítás alapját.
Ezen összehasonlító adatok képeznek egy alaphalmazt, melyek az értékbecsült ingatlanra jellemző körből származnak.
(hasonló paraméterűek)
Az alaphalmazra jellemző átlagos piaci érték az alapérték.
Az esetleges értékmódosító tényezőket,
(melyek az értékbecslendő ingatlan értékét eltéritík az alapártól) figyelembe véve, az alapárból meghatározhatjuk az értékbecslendő ingatlan piaci forgalmi értékét.

Naprakész adatbázisunk segítségével pontos képet adunk ingatlana jelenlegi, forgalmi értékéről.A helyszíni adatfelvételről:

A helyszíni szemlére az értékbecslő egy adatlappal érkezik, melyre bejegyzi az alapadatokat, illetve azokat a tényezőket, melyek az ingatlan értékét befolyásol(hat)ják.
Az adatrögzítéskor a tulajdonos/megbízó segítségére is szükség van, hiszen bizonyos információkat nem lehet szemrevételezés alapján megtudni.

Ilyenek példaként:
-az ingatlan részletezett fenntartási költségei,
-a megtörtént felújítások ideje és részletes tartalma,
-stb.

Az ingatlan értékének meghatározásához elengedhetetlen, a lehető legpontosabb információk ismerete.Az Értékbecslési szakvélemény átvétele:

A helyszíni szemlét követően maximum 24 órán belül garantáltan elkészül a vonatkozó ingatlan, értékbecslési szakvéleménye.

Az elkészült értékbecslési szakvéleményt digitális úton (e-mailben) azonnal eljuttatjuk a megrendelőhöz.
A hivatalos értékbecslés nyomtatott, hitelesített formában, elsőbbségi levélként kerül postázásra, így azt a megrendelő legkésőbb 2 napon belül kézhez kapja.